Przedszkole nr 42 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 42 w Rybniku

Przedszkole nr 42 w Rybniku

ul. Stanisława Moniuszki 3, 44 - 210 Rybnik

tel: 32 4227056;

p42.rybnik@gmail.com  

www.p42.miastorybnik.pl

Dyrektor: Katarzyna Grycman-Wieczorek

Wicedyrektor: Aleksandra Mika

Inspektor ochrony danych osobowych: Aleksandra Mika

NIP: 642 - 31 - 47 - 216

Regon: 241800662

Nr rachunku bankowego:

od 16.03.2016r.

Opłaty za przedszkole: 28 1020 2472 0000 6102 0498 7584

Konto Rady Rodziców 58 2030 0045 1110 0000 0266 8210